Wiskunde digitaal

onderwerp hoort bij link
Blijf rekenfit met 4 sommen per dag! WI01 tot en met WI16 wwww.rekenbeter.nl
Basisschool rekenvaardigheid herhalen op het niveau "groep 8+".
Dat is het niveau van de rekentoets van de eerstejaars PABO-studenten.
Vier onderwerpen:
   Hele getallen
   Meten en meetkunde
   Gebroken getallen
   Verhoudingen en procenten
WI01 uitgeverij thiememeulenhoff
Basisschool rekenvaardigheid herhalen op het niveau "groep 8+".
Dat is het niveau van de rekentoets van de eerstejaars PABO-studenten.
WI01 uitgeverij noordhoff
De tafels van de basisschool herhalen. Oefenen WI01 www.tafels-oefenen.nl/
De tafels van de basisschool herhalen. Tafeldiploma. WI01 tafeldiploma
Test-versie
Het wachtwoord is: HoT4HBC
Oefenen met de breuken van de basisschool.
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
WI01 www.breukenoefenen.nl
Rekenen met negatieve getallen. WI01 www.fi.uu.nl/dwo
Kies: Login als Gast
Klik op de applet: Negatieve getallen
Oefenen met haakjes verdrijven.
Vermenigvuldigen met tabellen, DEMO
(van de laatste activiteit alleen de eerste 4 opgaven maken)
basisboek
WI01
haakjes verdrijven (1)
     
Oefenen met eenvoudige vergelijkingen. basisboek
WI02
www.fi.uu.nl/dwo
Kies: Login als Gast
Klik op de applet: Waarmakers
Vergelijkingen oplossen met de weegschaal-methode. basisboek
WI02
www.fi.uu.nl/dwo
Kies: Login als Gast
Klik op de applet: Lineaire vergelijkingen
Oefenen met de rekenregels van machten. basisboek
WI02
www.fi.uu.nl/dwo
Kies: Login als Gast
Klik op de applet: Formules met machten
Oefenen met oppervlakte - berekeningen. deel 1
hfdst 6
WI02
www.fi.uu.nl/dwo
Kies: Login als Gast
Klik op de applet: Oppervlakte berekenen
Oefenen met sos  cas  toa deel1
hfdst 6
WI02
sos cas toa
     
Oefenen met de grafiek van
y = ax en y = ax + b en y = a / x
met behulp van de "Spelen met functies".
deel 1
hfdst 2
WI03
Spelen met functies
Oefenen met de grafiek van
y = a . xn
met behulp van de "Spelen met functies".
deel 1
hfdst 4
WI03
Spelen met functies
Oefenen met de grafiek van
y = a . bx en y = glog x
met behulp van de "Spelen met functies".
deel 1
hfdst 5
WI03
Spelen met functies
Oefenen met logaritmen deel 1
hfdst 5
WI03
Oefenen met logaritmen
     
Oefenen met de grafiek van
y = sin x
met behulp van de "Motor".
deel 1
hfdst 7
WI05
Motor
Oefenen met de grafiek van
y = a sin (b(x+c)) + d
met behulp van de "Skoop".
deel 1
hfdst 8
WI05
Skoop
     
Oefenen met aanzichten. deel 2 B/W
hfdst 2
WI07
www.fi.uu.nl/dwo
Kies: Login als Gast
Klik op de applet: Aanzichten
Oefenen met doorsneden van ruimtelijke figuren. deel 2 B/W
hfdst 2
WI07
www.fi.uu.nl/dwo
Kies: Login als Gast
Klik op de applet: Doorzien Snijden met vlakken
     
Oefenen met diverse wiskunde onderwerpen.
Start een applet.
  www.fi.uu.nl/wisweb
applets
3x allen
OK
Oefenen met diverse wiskunde onderwerpen.
Download de "wiskunde oefen toets automaat"
Op school: naar het bureaublad of je USB-drive
Thuis: naar de harde schijf van je computer.
  wiskunde oefen toets automaat
     
Heb je mooi materiaal of weet je een website met goede oefeningen?

Stuur dan via Contact een mail naar mij.