Rekenen 1F en 2F en 3F

 
sector Techniek
niveau 4

Samengevat Rekenen 3F mbo
Samengevat Rekenen 3F mbo

Startrekenen 2F sept 2014
sector Techniek
niveau 2 en 3

Samengevat Rekenen 2F mbo
Samengevat Rekenen 2F mbo

Startrekenen 1F

Startrekenen Vooraf

Basisboek rekenen

Op dit gedeelte van de website staat veel materiaal om je voor te bereiden op de 1F- en 2F- en 3F-rekenexamens.

Rekenen 1F wordt getoetst aan het einde van de basisschool.
Rekenen 2F wordt getoetst eind VMBO en MBO niveau 2 en 3.
Rekenen 3F wordt getoetst eind HAVO en MBO niveau 4.

Nieuw
Op deze pagina kun je een diagnostische toets maken.
Bij elk van de vijftien onderdelen krijg je een advies:
 + goed
 + bijna goed
 + nog flink oefenen met .....diploma ..

In het rechter menu kun je kiezen uit:
 + links naar huiswerkplanners.
 + links naar interessante reken-websites.
 + downloaden van bestanden.
 + tafels leren.
 + een diagnostische toets.
 + diverse rekendiploma's.

      leren omschrijving voorbeeld
tafels leren kies één tafel om te leren 1 x 3 = ..
     

Nieuw

Doe eerst de diagnostische toets. Nieuw

Nieuw

Download het document basisvaardigheden voor meer informatie over onderstaande diploma's Nieuw
     
      diploma omschrijving voorbeeld
plusdiploma 1 twee getallen van één cijfer bij elkaar optellen 6 + 9 = ..
plusdiploma 2 een getal van één cijfer optellen bij een getal met twee cijfers 76 + 8 = ..
plusdiploma 3 twee getallen die beginnen met 1 of .. of 9 gevolgd door een aantal nullen bij elkaar optellen 50 + 800 = ...
mindiploma 1 een getal van één cijfer min een getal van één cijfer 8 - 5 = ..
mindiploma 2 een getal van twee cijfers min een getal van één cijfer 15 - 6 = ..
mindiploma 3 een getal van twee cijfers min een getal van twee cijfers 45 - 16 = ..
tafeldiploma 1 de tafels van 0 tot en met 10 7 x 8 = ..
tafeldiploma 2 een getal tussen 10 en 1000 vermenigvuldigen met 10, 100, .... enz. 78 x 1000 = ..
tafeldiploma 3 vermenigvuldigen van twee getallen die beginnen met 1 of .. of 9 gevolgd door een aantal nullen 70 x 8000 = ...
deeldiploma 1 de omgekeerde tafels 56 : 8 = ..
deeldiploma 2 de omgekeerde tafels nu ook met rest 59 : 8 = .. rest ..
deeldiploma 3 een getal dat eindigt op een 0 delen door 10, een getal dat eindigt op twee nullen delen door 100, .... enz 5600 : 100 = ..
kommadiploma 1 kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100, .... enz 34,567 x 100 = ....
kommadiploma 2 kommagetallen delen door 10, 100, .... enz 1534,567 : 100 = ....
kommadiploma 3 kommagetallen afronden 13.5378 = ..... (2 decimalen)
     


breien