Diagnostische toets bij de rekendiploma's


Je gaat een diagnostische toets maken om te kijken welke
basisrekenvaardigheden je goed beheerst en welke
je nog moet oefenen.
Je gaat bij elk van de 15 vaardigheden 10 sommen maken.
Probeer deze 150 sommen in maximaal 20 minuten te maken.
Na deze 150 sommen druk je op de knop "nakijken" en
krijg je de uitslag met de adviezen.
Veel succes.Voornaam

Achternaam

Klas
Home rekenen